Employee experience szakértő képzés Külső és belső motiváció fejlesztése

Employee experience szakértő képzés Külső és belső motiváció fejlesztése

 

 

A motiváció fejlesztés témakörében az üzleti környezethez kapcsolódó belső motiváció mozgatórugóinak beazonosításával és csoportosításával hangolódunk a témára. Ezt követően áttekintjük a feltérképezett ösztönző mozgatórugók és a coaching szemléletű vezetés kapcsolatát. 

Mindezzel remek alapot építve ahhoz a kérdéskörhöz, hogy employee experience szakértőként, illetve vezetőként hogyan tudunk aktív szerepet vállalni egy munkavállalót, vagy azok egy csoportját érintő motiváció fejlesztésében? Kiemelt hangsúlyt helyezve a munkavállalóval kialakított kapcsolatépítés jellemzőire, amelynek gyakorlati alkalmazásával könnyebben megvalósíthatóvá válik a megfelelő motivációs eszköztár kialakítása.

 

 

vissza