Employee experience szakértő képzés Külső és belső motiváció fejlesztése

Employee experience szakértő képzés Külső és belső motiváció fejlesztése

 

 

Motiváció fejlesztése - ALAPSZINTŰ MODUL

A képzésnek ebben a részében végighaladunk a belső és külső motiváció kialakulásának idővonalán és megvizsgáljuk, miként vannak jelen a XXI. század üzleti világában. Célunk rendszerezni, illetve átadni egy olyan vállalati környezetben alkalmazható, belső és külső motivációs eszköztárat, amelynek elemeit több szervezetben is sikerrel alkalmaznak. Itt érinteni fogunk számos jó gyakorlat mellett a rossz koncepciókat is az ösztönzési esetekre.

A téma lezárásaként megvizsgáljuk Empolyee experience szakértőként mire legyünk figyelemmel ha egy munkavállalónak, vagy azok egy csoportjának szeretnénk meghatározni a leginkább működő ösztönző eszközeit.

 

Motiváció fejlesztése - FELSŐSZINTŰ MODUL

A felsőszintű motiváció fejlesztés témakörében az üzleti környezethez kapcsolódó belső motiváció mozgatórugóinak beazonosításával és csoportosításával hangolódunk a témára. Ezt követően áttekintjük a feltérképezett ösztönző mozgatórugók és a coaching szemléletű vezetés kapcsolatát.
Mindezzel remek alapot építve ahhoz a kérdéskörhöz, hogy employee experience szakértőként, illetve vezetőként hogyan tudunk aktív szerepet vállalni egy munkavállalót, vagy azok egy csoportját érintő motiváció fejlesztésében? Kiemelt hangsúlyt helyezve a munkavállalóval kialakított kapcsolatépítés jellemzőire, amelynek gyakorlati alkalmazásával könnyebben megvalósíthatóvá válik a megfelelő motivációs eszköztár kialakítása.

 

 

vissza