Felelősség

Felelősség

A felelősségvállalás szerintünk azt jelenti, hogy


- a mindenkori külső és belső állapotunkkal tisztába kerülünk,
- mások hibáztatása helyett megtesszük a tőlünk telhetőt azért, hogy rendezett, tartalmas, méltó életet éljünk,
- elfogadjuk, mi magunk kell hogy meghozzuk a döntéseinket,
- hajlandóak vagyunk vállalni a döntéseink és tetteink következményeit,
- nem másoktól várjuk, hogy megoldják az életünk nehézségeit,
- aktívan teszünk az életterületeink egyensúlyáért,
- nem tagadjuk le, vagy hagyjuk figyelmen kívül a nehézségeket,
- nem a körülményeket okoljuk a bajainkért, tudatlanságunkért, restségünkért,
- saját értékrendünket kialakítjuk, a szerint élünk és hozunk döntéseket,
- a megoldásokra fókuszálunk és nem a gyötrődést konzerváljuk,
- bízunk saját erőnkben, tehetségünkben, szorgalmunkban,
- képesek vagyunk az önreflexióra, azaz rálátni a viselkedésünkre, megnyilvánulásainkra, gondolati és érzelmi világunkra,
- tudatában vagyunk, viselkedésünk, attitűdünk, szokásaink, tetteink hatással vannak másokra és a környezetünkre,
- reális önértékelésre teszünk szert, hogy be tudjuk ismerni ha hibáztunk vagy tévedtünk,
- amit elvállalunk azt teljesítjük is,
- folyamatosan tanulunk, tájékozódunk a világról, és benne önmagunkról,
- nem próbálunk gyermekek maradni, azért, hogy ne kelljen a felnőttként élni,
- nem megúszni próbáljuk az életet, hanem vállalni azt, annak minden velejárójával együtt.