Moduláris Life és Business Coach képzés - Teljes Tematika

Moduláris Life és Business Coach képzés - Teljes Tematika

 

 

 

A képzésünk összesen hat modulból áll, melyből az első kettő kötelező (Önismereti és Coaching technikák modulok), a további négy pedig szabadon választható, melyek közül legalább kettőt köteles vagy választani.

A legnépszerűbb választás a kötelező modulokon felül a Hivatás és Karrier, valamint az Emberi Kapcsolatok modulok, de a hallgatóink legnagyobb része mind a hat modult, tehát a teljes képzést választani szokta. Amennyiben valaki menet közben szeretne újabb modulokat felvenni, az természetesen lehetséges.


Önismereti modul

Az első órákon megismerjük, hogyan működik az elménk, miképp születnek meg érzelmi-gondolati-cselekvési válaszaink. Felfedezzük, miképp és miért döntünk, cselekszünk valamilyen módon egy adott pillanatban, és hogy ezen miképp lehetséges változtatnunk.
Megismerjük, hogy mely múltbéli tényezők alakítják ki hiedelmeinket, kondicionáltságainkat.
 
Ezt követően közösen fejlesztjük az önreflexiós képességünket, megtanuljuk megfigyelni a bennünk zajló gondolkodási folyamatot és begyakoroljuk, hogy miképp szükséges megfelelő kérdések feltételével pozitív irányba változtatni az életünket.

A későbbiekben felfedezzük a fájdalom és a szenvedés közötti hatalmas különbségeket, és miképp lehet a mindennapi szenvedésünket nagymértékben csökkenteni. Megtanuljuk megfigyelni, hogy miképp helyezzük magunkat számos esetben a kitalált, nagyon keserű jövőnk szenvedéssel teli érzelmi állapotába, valamint azt is, hogy a nehéz érzések előli menekülésünk közben miképp teremtünk jóval több fájdalmat magunk számára. Rövidebben: mindent megteszünk, hogy az agyalás mértéke csökkenjen az életünkben.
 
Foglalkozunk a stressz, az aggódás, a félelem és a szorongás közötti különbségekkel, valamint azzal, hogy miképp tudjuk a stressz mértékét hatékonyan csökkenteni az életünkben. A továbbiakban megismerjük a gyors és lassú gondolkodásunk közötti különbség lényegét, valamint a foglalkozunk még a különböző életterületeink hitelességével és az ott képviselt őszinteségünkkel.
 
Zárásként átbeszéljük, hogy a jelenlegi, világban zajló folyamatok (gazdasági, szociológiai, technológiai, politikai, posztmodern kultúrális, stb.) miképp hatnak az életünkre.
 

Coaching technikák modul

A modul során az alábbi coaching metódusokat gyakoroljuk majd:

1. Megoldásközpontú Brief coaching
Itt leginkább célok megfogalmazásáról, akcióterv készítéséről, elérési út meghatározásáról lesz szó. Megismerjük, hogy miképp mérhető, hogy egy coachee-nak mely a leghatékonyabb fejlődési sebessége a komfortzónájának elhagyása során.

2. Kérdezéstechnika és folyamattervezés
Ebben a részben megismerjük a különböző kérdéstípusokat, aztán megtanuljuk kontextusban átkeretezni őket. Ezen felül begyakoroljuk, hogy miként tervezzünk megoldási, feloldási és menekülési utakat.

3. Kreatív coaching technikák
Ez a legkedveltebb rész a képzésünkön, itt azon képességünket fejlesztjük, hogy miképp használjunk bármilyen tárgyat, eszközt, helyszínt a coaching beszélgetések során. Teljesség igénye nélkül:
- T-Modell (Expand - Focus)
- Szociális Atom (kapcsolati háló)
- Címerpajzs
- Korábbi önmagad megoldásainak keresése
- Skálázás
- Értékkerék, Életkerék
- Különféle célmeghatározási technikák
- Példaképek használata
- Prompt tesztek
- LEGO és egyéb játékok használata
- Dixit kártyák
- Story Cubes
- Coaching kártyák
- Storytelling (filmek, mesék)
- Történeselemzés (kivel azonosulsz, stb.)
- Különféle rajzolási gyakorlatok
- Összes alternatíva keresése
- Dolgozzon a tudatalattid!
- Ügyvédi védőbeszéd
- Többszintű visszajelzés technikája

4. Akaraterő coaching
Itt azzal foglalkozunk, hogy miképp lehetséges egy coachee-ban feléleszteni az akaraterőt. Bonyolultabb, mint amilyennek hangzik... :-)

5. Aktív hallgatás
Ezen tematikai pontban begyakoroljuk, hogy miképp tudunk igazán odafigyelni egy beszélgetés során, és azt is, hogy miképp tegyünk különbséget a hallottak és az elménk interpretációja között. Ezen felül gyakoroljuk az empatikus képességeink fejlesztését is.

6. Mindfulness alapú érzelmi intelligencia coaching
Ez a legtöbb kihívással járó tematikai rész. Megtanuljuk, hogyan segítsünk a coachee-nak felismerni a különböző érzelmeket, majd utána biztonságos környezetben elfogadni és megélni őket. Ez rengeteg gyakorlást és önismeretet is igényel!

7. Vizualizáció módszertana
Begyakoroljuk, hogy miképp tartsunk hatékony vizualizációt a hozzánk fordulók számára.

8. Érték alapú coaching
Ezen módszer során az életünk korábbi szakaszaiban megélt, vagy más életterületeinken jelenleg meglévő sikeres megoldásainkat, rutinjainkat illesztjük be a mostani kihívással való szembenézésünk folyamatába.

9. NLP
Megtanuljuk a kérdezéstechnikához köthető szubmodalitások működését és begyakoroljuk azokat.

10. Coaching az online térben
Áttekintjük, hogy mely coaching megoldások állnak rendelkezésünkre, amennyiben online coaching üléseket tartunk.

11. Pszichodráma szerepe a coachingban
Felfedezzük, hogy a pszichodráma módszertanának mely megoldásai állnak rendelkezésünkre egy coaching ülés során és természetesen gyakoroljuk is azokat.

12. Érzelmek és megérzések
Ennél a résznél felismerjük, hogy miképp dolgozzunk az érzelmekkel és a különféle megérzéseinkkel.

13. Értékek, önértérekés, önbecsülés
Ezen szakaszban ezen fontos belső értékrendszerekkel és azok fejlesztésével foglalkozunk majd.

14. A Coaching és a pszichológia kompetenciahatárai
Közösen, gyakorlatokon keresztül felfedezzük, hogy miképp állapíthatjuk meg, hogy az ügyfelünk problémája a coaching kompetenciakörébe tartozik-e.

15. Tranzakció analízis
Ezen módszer alapjairól is említést teszünk.

16. Byron Katie: The Work módszer
Ez nem kifejezetten coaching módszer, de nagyon hatékony metódus, mi előszeretettel alkalmazzuk.


Ebben a részben tanuljuk még a brandépítés alapjait,
különböző előadásokon, személyes és kiscsoportos konzultációkon tutorial videókon és munkafüzeten keresztül. ERRŐL BŐVEBBEN A MENTORÁLÁS RÉSZBEN OLVASHATSZ!

 

Hivatás és Karrier modul


A modul első részében azon helyzetekre készülünk fel, amikor a coachee azzal az élethelyzettel fordul felénk, hogy szeretné felderíteni, mi az igazán hozzá illő hivatás, szakma. Megismerjük, hogy ilyenkor melyek azok a kérdések, metódusok, amelyekkel ezen esetekben segítségére lehetünk ügyfeleinknek.
Közösem felfedezzük a Flow élmény összetevőit, és hogy milyen lépéseken keresztül tudjuk azokat beépíteni a mindennapi munkavégzésünkbe.

A második részben azzal foglalkozunk, hogy miképp nyújtsunk hatékony támogatást akkor, ha ügyfelünk a karrierrel, munkával kapcsolatos célok megvalósítása során elakadást tapasztal. Betekintést teszünk a karrier coaching területére.
Gyakorlati eszközök segítségével megismerkedünk azzal, hogyan tudjuk a coaching beszélgetés során elérni, hogy az ügyfél egyre tudatosabbá váljon a karrierjével kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodásmódja, magatartása, döntési stílusa, valamint érzelmei terén. Ezáltal valódi és céltudatosabb karrier célokat tudjon kitűzni és megvalósítani, amelyek elérése révén elégedettebbé válik a karrierjével, és általában az életével.

Ezen részben foglalkozunk még a Burnout kérdéskörével is. Megismerjük a Burnout folyamat állomásait, valamint azt, hogy milyen módszerekkel lehetséges támogatást nyújtani a coachee-knak ilyen helyzetekben.


A következő szakaszban a karrier coaching leggyakoribb témáját, a karrier átmenetek kezelését tekintjük át: mire helyezzük coachként a fókuszunkat, és miben tudjuk az ügyfél felkészültségét támogatni az állás váltás területén.
Átvesszük, hogy miért van jelentőssége egy álláskeresési stratégia felállításának, amihez kapcsolódva kitérünk a megfelelő önéletrajz és motivációs levél lényeges szempontjaira, elemeire. Érinteni fogjuk, hogyan segítsünk felkészülni egy esetleg állásinterjúra, vagy napjainkban igen gyakori értékelő központok (AC) napok részvételére. Ezen felül megismerjük, hogy miképp rázzunk gatyába egy LinkedIn profilt.

A modul negyedik részében a pénzügyekkel, gazdasági kérdésekkel foglalkozunk. Áttekintjük a pénzügyi alapfogalmakat, az adózás és a vállalkozási formák alapjait, valamint a különböző befektetési, pénzszerzési lehetőségeket is megemlítjük. A legfontosabb rész azonban az, hogy megtanulunk komplex üzleti tervet készíteni (cash-flow terv készítés, piackutatás és minden, ami ide tartozik).
Az ebben a szakaszban tanultak akkor lesznek segítségünkre, ha ügyfelünk egy saját vállalkozás ötletével érkezik és segítséget kér az induláshoz.

A modult a Time Management metódusaival zárjuk. Megismerjük az önismereti alapú, valamint a klasszikus időgazdálkodás alapjait (és persze, közben tudatosítjuk, hogy TM problémák 95%-a valójában önismereti probléma).

 
Emberi Kapcsolatok modul


A modul nyitó szakaszában megismerkedünk azzal, hogy miképp működnek bennünk az ítélkezések, az összehasonlítások, az elvárások, és a különböző szabályok, amelyeket sokszor automatikusan alkalmazunk a kapcsolatainkra vonatkozóan.
A felismerések után közösen felfedezzük, hogy milyen kérdésekkel, gyakorlatokkal lehetséges ezeket módosítani, feloldani, tudatosan alakítani.

Az általános rész után figyelmünket a párkapcsolat felé fordítjuk, ahol az alábbi témákat tekintjük át:
- a szerelemre, intimitásra nagy hatást gyakorló hormonális folyamatok,
- a nők és férfiak alapvetően eltérő működése,
- a párkapcsolat intézményét nagymértékben megváltoztató globális folyamatok (egyenjogúság, genderizmus, metoo),
- az intimitás, szexualitás témaköre,
- valamint felfedezzük, hogy mely társkereső applikációk mit kínálnak a párkapcsolatra vágyódók számára.

Ezek után megismerjük azon coaching módszereket, amelyeket párkapcsolati témájú beszélgetések során gyakorolhatunk, valamint kitérünk a párokkal való közös munka megoldásaira is.

A párkapcsolat után a szülőkkel való kapcsolat rendezéséről, valamint a róluk való leválás főbb állomásairól tanulunk majd. Itt természetesen azt is feltárjuk, hogy milyen mértékben és módon gyakorol hatást a szülőkkel való relációnk a többi emberi kapcsolatunkra, és hogy miképp lehetséges oldani az esetlegesen ebből fakadó negatív hatásokat.

A továbbiakban figyelmünket a családterápia coachingban betöltött szerepéről és annak eszköztáráról tanulunk majd, valamint közösen felfedezzük, hogy miként ismerjük fel az emberi kapcsolatokban megjelenő különböző játszmákat, és hogy miképp kezelhetjük őket.

A modul utolsó részében figyelmünket a konfliktuskezelés különböző technikáira és asszertív kommunikáció gyakorlására fordítjuk.
 
A modult a többi emberi kapcsolatunkra való kitekintéssel zárjuk.
 

Egészség és Megjelenés modul


A képzés ezen tematikai pontjai azt a célt szolgálják, hogy olyan tudásra és tapasztalatra tegyünk szert, amelyek használatával kiegészíthetjük a coaching folyamatainkat, segíthetjük ügyfeleink pozitív változtatási lépéseit.

A modul első részében a pszichoszomatikus tünetekről tanulunk majd, ez követik a különböző táplálékkiegészítők megismerése.
A következő képzési szakaszban a tudatos táplálkozás alapjaival ismerkedünk meg egy dietetikus segítségével, majd a stylist kollégánk bevezet minket a stílusos megjelenés alapjaiba.
Ezt követően egy komplex sportnapon veszünk majd részt egy fitnesz központban, ahol különböző sportokat lesz lehetőségünk kipróbálni egy edzőcsapat vezetésével.
 

Business coaching modul


A modul első részében közösen megismerjük az üzleti világ szereplőit, azt, hogy milyen célok mozgatják őket és milyen kulcsfontosságú döntéseket hoznak egy vállalati működést tekintve, amely természetesen jelentős hatással van minden munkavállalóra, leendő ügyfeleidre. Az üzleti környezet áttekintése során bővebben kitérünk a szervezeti kultúrák és a szervezeti felépítések típusaira, valamint átbeszéljük hol és hogyan tud egy business coach, tréner kapcsolódni ebbe a környezetbe.

Ezt követően áttekintjük mivel egészülnek ki egy business coach kompetenciái, valamint a business coaching folyamat a life területen tanultakhoz képest. Már itt a modul elején találkozhattok gyakorlati kitekintésekkel. Esettanulmányokon keresztül felfedezzük, hogy melyek a tipikus, különböző vállalati környezetben előforduló coaching helyzetek, majd megnézzük a megoldásokat is.

A modul következő részében érintjük a teamcoaching jelentőségét, hogy miként tud a tanuló szervezetek hatékony eszközévé válni. Megnézzük milyen folyamaton keresztül válik csapattá egy csoport, illetve melyek a jellemzői egy jól teljesítő csapatnak, valamint kitérünk ennek a buktatóira is. Tanulunk majd a csoportdinamikáról, csoportfolyamatokról, és a csoportban meglévő szerepekről.
Áttekintjük a teamcoaching típusait és ezek közül kiválasztásra kerül egy, aminek működését egy gyakorlaton keresztül közösen is megtapasztaljuk. Gyakoroljuk az Action Learning (Akciótanulás) metódusát is, amely az egyik leghatékonyabb eszköz, amennyiben egy csoport erejét szeretnénk használni az egyén problémájának megoldására.

A folytatásban az alábbi, a jelenlegi időszakban aktuális témákat ismerjük meg közösen:
- agilitás (az agilitás coaching módszertana),
- generációs különbségek,
- valamint a Growth Mindset.

Ezen részben tárgyaljuk még a vezetői érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségeit, valamint közösem megismerjük a modern szervezetek működésének alapjait is. A business részt a szervezetben megjelenő bizalmi diszfunkciók oldásának metodikájával zárjuk majd.

A modult és az egész tanfolyamot egy magas presztízsű multicégnél töltött szakmai gyakorlattal zárjuk, ahol lehetőségünk nyílik majd több konzultációból álló coaching folyamatot vezetni „éles” körülmények között. ☺

 

 

vissza a képzés főoldalára