Szakemberképzés

Moduláris Employee experience szakértő képzés

 

"Egyre inkább túlhaladottá válik, ahogyan ma a szervezeteinket irányítjuk.
A lelkünk mélyén mi magunk is érezzük, hogy ennél többre is képesek vagyunk,
és vágyunk arra, hogy lélekkel telibb, hitelesebb munkahelyeken, valódi célokért dolgozhassunk
és ugyanilyen közösségekhez tartozhassunk".

Előszó Frederic Laloux: "A Jövő szervezetei" című könyvéhez.

Az Employee experience szakértő tanfolyam olyan szakemberek képzését tűzte ki célul, akik képesek a munkavállalói élmény és a munkatársak elköteleződésének növelésére, valamint az adott vállalat versenyképességének javítására és fokozására. 

Képzésünk ezen szakmára, hivatásra készíti fel hallgatóinkat.
Az új, átdolgozott és kibővített harmadik évfolyam márciusban indul!

Az utóbbi években a vállalatok és a szervezetek életében új kihívások jelentek meg, amelyek megoldása már sok esetben különálló szakértelmet, szaktudást igényelnek, és ennek eredményeként a közelmúltban új szakterületek, szakmák keletkeztek.

Nem túlzás azt állítani, hogy a legnagyobb kihívást jelentő feladatokkal azon szakemberek találkoznak, akiket az alábbi területek megértésével, fejlesztésével bíznak meg: 

●      munkaerő fluktuáció, elvándorlás mérséklése,
●      munkavállalóik közötti generációs különbségek áthidalása,
●      szakemberhiány,
●      employer branding kialakítása,
●      motiváció, kreativitás fejlesztése,
●      megfelelő munkaerő megszerzése,
●      cégen belüli karrier lehetőségek kialakítása,
●      stresszkezelés, kommunikáció fejlesztése,
●      corporate health és wellbeing kialakítása.

A munkavállalók tapasztalatainak megértése, feldolgozása és az ezekből fakadó fejlesztési lépések megtétele kulcsfontosságú a versenyképesség fokozására törekvő vállalatok számára. A pozitív munkavállalói élmény biztosítása jelenleg a leghatékonyabb módja annak, hogy a vállalatok vonzóak és hitelesek maradjanak a munkaerőpiacon, ami alatt nemcsak az új szakemberek megszerzését értjük, hanem a már képzett alkalmazottak megtartását is.

A közelmúltban, már hazánkban is elkezdték kidolgozni azt az új koncepciót, akár vállalati pozíciót, amely összefogja ezen területek szakértelmét. Ez az ún. Employee Experience megközelítés és szemléletmód: a munkavállalói élmény középpontba helyezése, megtervezése és megvalósítása.
Azon szakembereket, akik ezen területen tevékenykednek, hívhatjuk Employee experience szakértőknek (Munkavállalói élmény szakértőnek), mely hivatás jelenleg az egyik legkeresettebb és legpiacképesebb a humán területre fókuszáló foglalkozások között.

Személyének és komplex tudástárának szükségességét az elmúlt években számos részletesen kidolgozott tanulmány, kutatás és mindennapi tapasztalat is alátámasztja:

  • A Future Workplace and Beyond.com tanulmánya szerint a HR-vezetők 83%-a kiemelten fontosnak tartja a munkavállalói élmény jelentőségét a vállalat sikeressége szempontjából.

  • Egy amerikai kutatás szerint azok a dolgozók, akik befolyással vannak arra, hogy hol és hogyan dolgozzanak (függetlenül attól, hogy egyéni vagy csapatmunkáról van-e szó), általánosságban 88%-kal (!) elégedettebbek.

  • A General Electric-nél már létezik a Head of EE pozíció. Munkakörébe tartozik a fizikai munkakörnyezet, technológiák, tanulási lehetőségek kialakítása.

  • A Global Human Capital Trends (Deloitte) kutatásai alapján:

    • A vezetők közel 80 %-a fontosnak tartja az employee experience megteremtését, de csak 22 %-uk számolt be arról, hogy igazán jól működő munkavállalói élményt tudott kialakítani a vállalatnál.
    • A megkérdezettek 59 %-a arról számolt be, hogy szervezete nem áll készen munkavállalói élmény kialakítására.

Az Employee experience szakértő olyan szakember, aki pozícióját tekintve leginkább a HR-hez és/vagy a belső kommunikációhoz sorolható. Legfőbb feladata a vállalaton belül a megfelelő munkavállalói élmény kialakítása, fejlesztése. Munkája a teljes munkavállalói élmény megtervezése, a potenciális jelöltek a céggel való első találkozásától a teljes munkavállalói életcikluson való végigkísérésig. Szerepe a vállalat külső megjelenésében és az employer branding területén egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bír.

Megközelítésünk szerint a terület szakmai ismeretén túl munkáját leginkább a humán megközelítés, a munkatársakkal és vezetőkkel szemben tanúsított személyes figyelem, illetve az abból fakadó minőségi kommunikáció, valamint a fejlett érzelmi intelligencián alapuló problémamegoldó készségek jellemzik. Ezen képességeinek folyamatos, alázattal teli fejlesztése elvárható attól a szakembertől, aki a vállalatnál betöltött szerepe szerint nagyrészben felelős a munkatársak és a vezetők általános hangulatáért.

Azon szakemberek, akik ezen a területen indítanák el, vagy folytatnák karrierjüket, egy modern, és napjainkban rendkívül igényelt és fontos hivatást fognak gyakorolni, illetve jelentős, ide vonatkozó ismeretekkel fejleszthetik a tudásukat.


Miért minket válassz?


Az Élet-Öröm Programok több mint 10 éve segíti az embereket önismereti, kapcsolati fejlődésükben és számukra kedvezőbb életkörülményeik kialakításában, céljaik elérésében. Vállalati tréningjeink, különböző tréner- és coachképzéseink, több, mint 5 éves múltra tekintenek vissza.

Úgy érezzük, hogy a képzéseinket jellemző személyes figyelemnek, a több területről származó összehangolt ismereteinknek és metodikánknak, valamint az adott terület szakmai ismeretének köszönhetően sikerült a hazai piacon jelenleg egyedülálló képzést összeállítunk. 
Oktatóink és szakembereink életének mindennapi részét képezi ezen hivatás gyakorlása, így elméleti felkészültségük mellett valós tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkeznek, mely érinti a képzés összes területét.

Jelenleg ezen szakmával kapcsolatban számos workshop, egynapos program létezik, azonban hazánkban kizárólag nálunk vehetsz részt komplex, a teljes Employee experience szakértői tematikát tartalmazó képzésen, mely során cégeknél megvalósuló gyakorlaton is részt vehetsz!
Elvégzése esetén képessé válhatsz arra, hogy megfelelő ismeretanyag és eszköztár birtokában sikeresen dolgozhass ebben a hivatásban.

Ezen felül tanfolyamunk minden óráját közvetítjük egy zárt videólánc keretein belül az interneten (melyek élőben és felvételről is megtekinthetőek), így sosem fordulhat az elő, hogy lemaradsz bármely óráról. Erről bővebben itt olvashatsz.

Érdeklődöm a tanfolyam iránt!


Tanfolyamunk moduláris felépítésű, annak érdekében, hogy Te tudd összeállítani a saját képzésed.

Képzésünk során a következő modulokból választhatsz, melyek az alábbi tematikai pontokat tartalmazzák:

1. Employee Experience szakértő - Alapszintű modul
2. Modern Vezetői ismeretek modul
3. Örömteli munkahely modul
4. Employee Experience szakértő - Felső szintű modul

A modulok közül legalább kettőt választanod szükséges a jelentkezésed során, és köteles vagy az Employee experience szakértő alapszintű, vagy az Employee experience szakértő felső szintű modul közül legalább az egyiket teljesíteni.


Employee Experience szakértő - Alapszintű modul

Ezen modul során elsajátíthatod a munkavállalói élmény szakértői hivatás alapvető tudás- és gyakorlatanyagát. Ajánljunk Neked, ha érdeklődsz ezen szakma iránt, de korábban csak részleges, vagy semmilyen tapasztalatot sem szereztél ezen témakörökben. Ezen felül akkor is számos újdonságot nyújthat számodra, ha a HR területén eddig egy terület specialistájaként dolgoztál.

A modul témakörei:

- Munkáltatói márkaépítés (Employer Branding) - alapszint
- Szervezeti bizalmi diszfunkciók feltárása és megoldásai
- Employee Journey fő pillérei
- Kreativitás fejlesztésének megoldásai
- Tréning-, képzés- és eseményszervezés
- Employee experience feedback - alapszint
- Design Thinking - alapszint
- Vállalati kommunikáció és Jó Gyakorlatok - alapszint
- Külső és Belső motiváció fejlesztése - alapszint

A modul ezen felül többalkalmas, működő cégeknél megvalósuló szakmai gyakorlatot is tartalmaz, valamint a Best Practise folyamatok élő tanulmányozása céljából magas presztízsű vállalatoknál tanulmányutakon is részt veszünk!

A gyakorlat során a hallgatóinkkal munkacsoportokra bontva ellátogatunk különböző cégekhez, ahol egy mentor segítségével egy komplex feladatot fogunk végrehajtani, mely felmérésből, tervezésből és tanácsadásból áll majd. A tanulmányutak során pedig ellátogatunk különféle cégekhez, ahol "élőben" ismerkedünk majd meg a munkaválllalói élmény megvalósításával.

A modul időtartama: 34 óra és 4 nap szakmai gyakorlat


Modern vezetői ismeretek modul

A képzés ezen részében olyan, a valós munkavállalói élmény kialakításához szükséges elméleti és gyakorlati tudást szerezhetsz meg, amelyek különböző vezetői, menedzseri, szervezői képességek, készségek fejlesztésére fókuszálnak.

A modul témakörei:

- Az emberi viselkedés, döntéshozatali mechanizmus és a pozitív pszichológia alapjai
- Mindfulness alapú vezetői érzelmi intelligencia fejlesztés
- A coaching szemléletű vezetés alapjai
- Mediáció alapjai
- Facilitálás modern technikái
- Előadói, prezentációs készségek fejlesztése
- Experience feedback - Felső szint
- Agilis módszertan és Lean szemlélet


A modul időtartama: 28 óra

 

 

 

 

 

 

 


Örömteli munkahely modul

Ezen modul alatt olyan ismeretekkel gyarapodhatsz, amely alkalmazásával sokkal átfogóbban leszel képes örömet, könnyedtséget és harmóniát teremteni bármely munkahelyen.

A modul témakörei:

- Corporate Health és Office Design
- Konfliktuskezelés, asszertív kommunikáció
- Stresszkezelés, meditációs - relaxációs technikák
- Munkahelyi Flow élmény és megteremtésének lehetősége
- Burnout kezelésének technikái
- Gamification

A modul időtartama: 16 óra


Employee Experience szakértő - Felső szintű modul

A tanfolyam ezen szakaszában a legmodernebb, hazánkban újdonságnak számító módszerekkel, megközelítésekkel ismerkedhetsz meg. Ajánljuk számodra, ha szeretnél kiemelkedő, professzionális szinten foglalkozni a munkavállalói élmény megteremtésével, valamint akkor is neked szólnak ezen tematikai pontok, ha már tapasztalattal rendelkezel az employee experience területén.

A modul témakörei:

- Munkáltató márkaépítés (Employer Branding) - Felső szint
- Generációmenedzsment
- Kultúrális különbségek feloldása
- Vállalati kommunikáció és Jó Gyakorlatok - Felső szint 
- Design Thinking - Felső szint
- Külső és belső motiváció fejlesztése
- Modern szervezetek működésének alapjai (Teal, holokratikus felépítés)

A modul időtartama: 28 óra


A tanfolyam teljes időtartama 112 óra, ami magában foglalja az eddig felsorolt modulokat és az egyes modulok lezárásaként megszervezett többlépéses, elméleti és gyakorlati vizsgákat.


Amennyiben szeretnéd jelenlegi karriered modern szakmai ismeretekkel kiegészíteni, illetve tervezed, hogy a vállalatodnál a felmerülő problémákat kezelve kialakítod, vagy továbbfejleszted a munkavállalói elégedettséget, akkor várunk szeretettel képzésünkön! Akkor is lelkesen hívunk, ha szeretnél önálló karriert indítani munkavállalói élmény szakértőként!

A tanfolyamunk befejeztével tanúsítványt, oklevelet kapsz a képzésünk sikeres elvégzéséről.
(Képzési kód: EXS03-2019)


"Több éves HR tapasztalattal képes voltam minden pillanatát élvezni és értékelni, rengeteget tanultam és tapasztaltam! Minden előadó profi és emberi!" Viktor

"Sziasztok! Az Aon kiosztotta az idén is “A legjobb munkahelyek” díjat, amely programot kb. 18 éve vezet következetes, globális módszertanával. Szeretném, ha Jancsiék tudnák, hogy az egyik díjban komoly szerepük van. A WHC személyzeti szolgáltató már évek óta esélyese volt a díjnak, de az a kicsi plusz hiányzott, az a szemléletmód, az a munkavállalói élmény fókusz, amit Jancsi és a csapata segítségével talán legjobban nekem sikerült a munkaerő-kölcsönzés egyik piacvezető cégéhez bevinni!
2018-ban megnyertük és ezt nagyon köszönöm az egész csapatnak! Köszi és sok sikert mindenkinek!" András

"Szeretettel ajánlom a tréninget Mindenkinek, aki szeretné a legújabb piaci információk és trendek alapján rendezni tudását. Az előadók/oktató gyakorlati szakemberek, akik még is valósítják a mindennapokban azt, amit tanítanak. Korrekt csapat, rugalmas időbeosztás, érdekes és gyakorlatias órák." Anna


Információk


Részvételi díjak


Órarend tervezet


Nyílt Nap


Szakembereink, Oktatóink


Rólunk mondták


A munkavállalói élmény szakértő további feladatai


Képek korábbi évfolyamokról

Videócsatorna

Érdeklődöm a tanfolyam iránt!

Jelentkezem az Employee experience szakértő képzésre!

 

Szakmai referenciák az elmúlt években: 

- 7 hónapos, Életvezetési Tanfolyam - 88 fő részére
- Employee experience szakértő képzés - 56 fő részére
- Life és Business coaching - 32 fő részére
- Life és Business coach képzés - 62 fő részére
- Egyetemi előadások
- Különböző tréningek az alábbi cégek számára: