Módszerekkel, vagy megérzésből "coacholjunk"?

Módszerekkel, vagy megérzésből "coacholjunk"?

 

 

A coachok (de talán ide sorolhatóak az egyéb segítők is) saját tapasztalatunk szerint a fenti kérdés tükrében két véglet között mozognak a hivatásuk végzése közben. Az egyik szélső értéket azon coachok képviselik, akik saját fejlődésük során kialakított hiteles életpéldájuk tapasztalatából, de a legtöbb coaching technika kényszeres alkalmazása nélkül vezetik a beszélgetéseket, coaching folyamatokat.

A másik végletet azok alkotják, akik számos coaching technikát megismertek és alkalmaznak, de a megfelelő élettapasztalatok és feiismerések nélkül, valamint a saját fejlődésük hiányából fakadóan sok esetben együttérzés és intuíció nélkül, kifejezetten "technikai" módon teszik fel kérdéseiket a beszélgetéseik során. Erősségeik közé tartozik, hogy sok esetben például képesek arra, hogy kiváló terveket, megoldási folyamatot tervezzenek az adott ügyféllel együtt, mely életben tartja a fejlődést a coachee életében.

Hazánkban a coach tanfolyamok egyre elterjedtebbek, és ennek köszönhetően számos lehetőségünk nyílik arra, hogy emberek, párok, csoportok, esetleg szervezetek segítőjévé képezzük magunkat. Mindazonáltal szintén hasonlóan óriási azon kihívások, feladatok száma is, amelyek a jelen és a jövő szakemberei előtt tornyosulnak, hiszen hazánkban az egó, a rugalmatlan gondolkodás és a megszokott cselekedeteinkhez, mintáinkhoz való ragaszkodás sajnos még mindig túlsúlyban van az egyén és a szervezetek mindennapi életében.

Saját tapasztalataink szerint ahhoz, hogy egy coach igazán eredményes folyamatot vezessen végig, egyaránt szükséges mindkét fentebb említett útnak a bejárása.

Vannak beszélgetések, melyek során olyan, a változtatás iránt elkötelezett ügyfelekkel dolgozunk, akik már döntést hoztak arról, hogy kapcsolatukat, életüket, hivatásukat magasabb minőségben szeretnék folytatni és "mindössze" csak a rendszerezéshez, és céljaik, vágyaik eléréséhez vezető út konkrét gyakorlati megtervezéséhez igényelnek támogatást. Ebben a helyzetben sok esetben elegendő a tanult módszerek, begyakorolt kérdések és metódusok használata, és később a folyamat utánkövetése.

Léteznek olyan coaching ügyfelek is, akik a munkájuk során az ilyen "szárazabb" nyelvezetet és kommunikációt részesítik előnyben, és gondolkodásuk során is szinte tervszerűen működnek és csak a megoldásra fókuszálnak. A közös folyamat és előrehaladás során velük is remekül alkalmazhatóak a konkrét gyakorlatok.

Számos beszélgetés azonban ennél mélyebb folyamatot és erős önreflexiót igényel.

Abban az esetben, ha az ügyfél gondolkodási rugalmatlansága jóval erősebb a változtatási szándékánál, amikor a megszokott negatív rutinjain nehezen változtat, illetve erős, negatív érzelmei törnek fel egy beszélgetési folyamat során, akkor a coachnak sok esetben szüksége van a saját fejlődésének erejére és az abból fakadó együttérzésre, intuícióra is a szakmai tudása mellett. Ilyenkor válnak nélkülözhetetlenné számunkra azon helyzetek, amikor mi néztünk szembe a belső világunkkal, amikor mi választottuk az őszinteséget a tagadás és elfojtások helyett, amikor mi dolgoztunk fel egy korábbi eseményből fakadó szenvedést, amikor nekünk sikerült új választ adni egy olyan helyzetben, amikor minden tanult mintánk és hiedelmünk az ellenkezőjére csábított volna, amikor mi bocsájtottunk meg a szívünkre hallgatva, és amikor a félelemtől szinte megbénultunk, de mégis léptünk egyet egy erős kihívással szembe nézve.

Legyünk bármennyire felkészültek, erre a személyes megélésekből fakadó erőre a hivatásunk végzése során mindenképpen szükségünk lesz. Leginkább azon helyzetekben kerül előtérbe a személyes hitelességünk, amikor a hozzánk forduló kliens részéről az új, támogató lépésekkel szemben erős emocionális ellenállással szembesülünk, és az érzelmi intelligenciánkra lesz szükségünk a szavaink, támogatásunk erejének növelésére.

Számos coach beszélgetés során az ügyfelek akkor nyílnak meg mélyebben saját maguk és mi számunkra is, ha azt érzik, hogy biztonságban vannak, nem ítélik meg őket, figyelnek rájuk, a másik ember igazán átérzi a helyzetüket, és képes akár a metódusokat meghaladva a szívnek, a léleknek és a humánumnak is teret adni egy konzultáció során. Az, hogy a coaching folyamat során a támogatásra vágyók igazi odafordulást, egómentes önreflexióra teret adó csendet, kapcsolódást is tapasztalhatnak, átlendítheti őket azon az ellenálláson, amely adott esetben már évek óta keseríti életüket. 

Ebből fakadóan döntöttünk úgy, hogy az összes szakember képzésünk során kiemelt figyelmet szentelünk a hallgatóink személyes fejlődésére, a munkájukban is megjelenő hitelességükre. A tanfolyamaink során a tematikai pontokban megismerteket elsősorban saját magunkon "gyakoroljuk", és csakis akkor kezdjük el ezt coaching beszélgetések formájában másokal megosztani, ha bennünk az már részben élő tapasztalattá vált.

Képzésünk során az alábbi konkrét coaching technikákkal ismerkedünk meg:

- megoldásközpontú brief coaching

- érzelmi intelligencia coaching

- érték alapú coaching

- vizualizáció módszertana

- kérdezéstechnika és coaching folyamat vezetése

- time management

- konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció